Treningsveiledning

Treningsveiledning

Veldig mange ivrige mosjonister mangler et teoretisk fundament for å sette opp en treningsplan og for å styre intensitet. Resultatet blir en lapskaustilnærming uten nødvendig variasjon, og at veldig mange økter blir alt for like både når det gjelder mengde, lengde og intensitet. Med et slikt treningsregime uteblir de resultatene som kunne vært oppnådd. Her kan vi hjelpe deg. Vi setter opp et variert og lettfattelig treningsprogram som er tilpasset din hverdag, livsstiuasjon og ditt ambisjonsnivå.

Tester:

Treningssamtalen starter normalt ved en gjennomgang av testen som er utført. Du trenger ikke teste VO2-maks eller laktatprofil for å ha nytte av treningsveiledning hos melkesyrefabrikken, men det er et godt utgangspunkt for å utvikle et best mulig treningsprogram!

Målsetting: Veilederne på melkesyrefabrikken ønsker at du skal nå dine personlige mål. Før man begynner å sette opp et treningsprogram kan det derfor være greit å klargjøre hva du ønsker å oppnå med treningen. Det kan være alt fra å komme i bedre form, ta merke i birken eller se hvor god man kan bli!

Treningsprogram: Treningsprogram for neste måned blir utviklet og tilpasset hver enkelt i forhold til hverdagssituasjon og målsetninger. Melkesyrefabrikken har ved hjelp av erfarne toppidrettsutøvere og idrettsfysiologer utviklet en felles treningsfilosofi og en grunnstamme av de mest effektive utholdenhetsøktene. Alle programmene er tuftet på dette, men tilpasses den enkeltes nivå og treningsstatus. Det blir lagt vekt på gjensidig diskusjon og rådgivning for å skreddersy det treningsprogrammet som kan gi deg best mulig utbytte av treningen du legger ned.

Styring av intensitet:

Har du gjennomført en test hos oss benyttes også veiledningen til beregning av dine personlige intensitetssoner. Olympiatoppen har utarbeidet en intensitetsskala for utholdenhetsidretter basert på oksygenopptak, laktat- og pulsverdier.

Fastsettelse av personlige treningssoner gjøres ikke for at du skal bli slavisk avhengig av pulsklokke, men for å øke forståelsen for intensitetsstyring i treningen. Det vil gjøre det enklere å utvikle følelsen av hvilken fart du kan ligge på for å treffe med intensiteten på de ulike treningsøktene.