Hvorfor teste maksimalt oksygenopptak?

Fastsettelse av maksimalt oksygenopptak er en av de mest brukte fysiologiske testene utført blant idrettsutøvere i verdenstoppen. Dette gjelder ikke bare typiske utholdenhetsidretter som løping, sykkel og langrenn, men også fotball- og håndballspillere og alpinister benytter testen for å sjekke at utholdenhetskapasiteten holder mål i forhold til kravene idretten stiller.

Toppidrettsutøvere tester VO2-maks jevnlig for å kvalitetssikre at treningen gir den effekten man er ute etter, men det er imidlertid viktig å presisere at denne testen ikke er nyttig bare for toppidrettsutøvere! Ved å teste din VO2-maks regelmessig vil du få god innsikt i din fysiske form og om du får utbytte av treningen du legger ned. Samtidig er testen et svært godt verktøy for å kunne utvikle og tilpasse treningsprogrammer som fungerer optimalt for deg og din totale hverdagssituasjon. Måling av VO2-maks gir god informasjon ved vurdering av progresjon i treningsarbeidet og de fleste opplever testen som svært motiverende. Uansett målsetning er denne testen rett og slett et veldig godt hjelpemiddel for å vurdere om treningen virkelig gir resultater.